QHHT

TECHNIKA KVANTOVÉ LÉČEBNÉ HYPNÓZY

DOLORES CANNON

QHHT - pod českým názvem TECHNIKA KVANTOVÉ LÉČEBNÉ HYPNÓZY
 (dále jen QHHT) je metoda, skrze kterou nahlédneme do minulých životů.
Poté se dostaneme ke kontaktu s Vaším Vyšší já / Vyšším vědomím /
Vesmírnou silou, které zná odpovědi na všechny Vaše otázky.

QHHT je úžasná metoda, kterou vyvíjela Dolores Cannon (USA) po dobu 45 let. Dolores začínala jako hypnoterapeutka a postupně vyvinula vlastní techniku, díky které se dostáváme k nalezení a vyřešení veškerých příčin Vašich problémů. Tuto techniku nazýváme Komunikací s Vyšším vědomím - je to ta část mysli, v níž je možné získat odpovědi na všechny Vaše otázky. Pokud je to v souladu s vesmírem, je možné i okamžité uzdravení. 

Potřebujete konečně najít svou životní cestu nebo vyřešit jakýkoliv problém? 

QHHT metoda je pro Vás jako stvořená.

Je načase žít plnohodnotný život!

 Úžasná Dolores  Cannon

Zakladatelka QHHT techniky (1931 - 2014 )

Dolores Cannon se považovala za badatelku a reportérku ztracených, zapomenutých nebo nikdy neobjevených znalostí. Svou kariéru začínala v oblasti hypnózy, poté regresní terapie. Nakonec vyvinula techniku vlastní, v které je hlavním cílem komununikace s Vyšším vědomím. Tuto techniku vyučovala po celém světě. Napsala celkem 17 knih, do nichž získávala informace skrze své klienty pomocí techniky QHHT. Zabývala se také paranormáními jevy. Své výzkumy rozšířila až do oblasti UFO.

Tato jedinečná žena zanechala světu obrovský dar, o kterém mnoho lidí nemá ani tušení. Ten, kdo dojde k uvědomení a následnému pochopení, o co se tu jedná, pochopí smysl života a veškerého bytí. Vydání se touto cestou přináší naprosté uspokojení, klid v hloubce Vaší duše, přijetí lásky a světla.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Úžasná Dolores Cannon a její život

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jedinečná metoda vytvořená Dolores Cannon během její celoživotní práce s klienty.

Na tomto webu lze dohledat všechny oficiálně certifikované praktikanty QHHT metody Dolores Cannon - pod položkou
FIND A PRACTITIONER - CZECH REPUBLIC

Jak se připravit na sezení?

Je velice důležité, abyste přišli na relaci uvolněnís otevřenou myslí.

 Klíčem k úspěšnému výsledku celé terapie je otevřenost a důvěra v celý proces. Doporučujeme Vám se před sezením pečlivě připravit prostřednictvím odkazu, který obdržíte e-mailem/SMSkou po rezervaci termínu. S blížícím se termínem Vašeho sezení věnujte čas sami sobě a nalaďte se na otevřenou komunikaci s Vaším Vyšším Já - docílíte hlubšího duchovního zážitku.

Na plánované sezení si připravíte a přinesete seznam nejdůležitějších otázek (a několik souvisejícíh podotázek), týkajících se Vašeho života (rodinných/partnerských vztahů, zdraví, zaměstnání, životního poslání atd...).

V den Vašeho sezení je přínosné se naladit na terapii pomocí uklidňující meditace. Jestliže nemáte s meditacemi zkušenosti, doporučujeme dělat v tento den cokoliv, co Vás přiměje relaxovat a uklidní Vaší mysl. Pomoci by Vám mohla například procházka nebo poslech relaxační hudby. Je vhodné se alespoň jeden den před relací vyhnout konzumaci alkoholických a energetických nápojů a omezit pití kávy.

Doporučujeme Vám přijít v pohodlném oblečení, abyste se cítili komfortně. 

Je nezbytné, abyste si tento den neplánovali žádné další aktivity a nebyli časove žádným způsobem omezováni. 

 

Jak sezení probíhá?

QHHT sezení předchází důkladný rozhovor, v jehož průběhu probereme Vaše otázky a bude Vám vysvětlen celý průběh relace. Terapie trvá 4-7 hodin dle náročnosti.

Terapie probíhá ve stavu théta, což je naprosto přirozený stav, kterým procházíte dvakrát denně - při usínání a probouzení. Je to stav, kdy je člověk schopen absolutního uvolnění a relaxace, díky kterému dochází ke komunikaci s Vyšším vědomím. Do stavu théta se dostáváme pomocí vizualizace
(tj. schopnost představit si předměty běžného života).

K příčinám Vašich problémů a objasnění stávajících životní situací se dostáváme prostřednictvím Vašich minulých životů nebo jiných životních momentů. Poté lze navázet komunikaci s Vaším Vyšším vědomím.

Je velice důležité nemít očekávání ohledně průběhu terapie. Je nutné se otevřít Vyššímu vědomí a komunikaci s ním. Není třeba mít jakékoliv obavy a starosti, neboť nikdy neobrdžíme takové informace, které bychom nebyli schopni zpracovat a přijmout.
V rámci relace Vám budou zodpovězeny otázky, které jsou pro Vás v daný moment důležité. 

Vaše Vyšší vědomí o Vás ví úplně vše, stará se o Vás, podporuje Vás a snaží se Vás vést tím nejlepším možným způsobem.

Sezení probíhá v naprosté diskrétnosti a nikdo jiný kromě Vás nebude v průběhu přítomen. V případě, že s někým budete chtít později sdílet Váš osobní zážitek a nahrávku mu přehrát, rozhodnutí je pouze na Vás. My dodržujeme zásadu profesní mlčenlivosti a veškerá komunikace proběhne jen mezi námi. Informace nebudou poskytnuty třetím osobám.
Veškeré sdílení jakoukoliv formou z naší strany je po dohodě s klientem předem konzultováno.

Vaše sezení bude zaznamenáno jako audio nahrávka, kterou obdržíte po dohodě na Váš email.

JAKÉ OTÁZKY SI PŘIPRAVIT?

Vašim otázkám se nekladou žádné meze.

Připravte si otázky týkající se Vašeho zdraví, vztahů s rodiči nebo dětmi, partnerství, zaměstnání, životního poslání...

ODPOVĚDĚT SE DÁ NAPROSTO NA COKOLIV!

Odpuštění a očista karmy

Máte pocit, že potřebujete odpustit sami sobě nebo někomu jinému? 
Cítíte se k někomu připoutaní?
Pokud je Vaší odpovědí ano, jste tu správně.  

Odpuštění je uvolnění emocionální zátěže vůči sobě nebo druhým. Držíme-li v sobě jakékoliv negativní pocity, např.  bolest, zášť a hněv, ublížíme tím nejvíce sami sobě. Díky odpuštění jsme schopni žít přítomným okamžikem, zbavujeme se zátěže z minulosti a otevíráme se novým pozitivním prožitkům. Odpuštění nám také umožňuje jít dál bez hněvu, pohrdání nebo pomsty. Touha po pomstě má sílu jako pomsta samotná a má to negativní vliv na Vaši osobu.

Odpuštěním získáme zpět kontrolu nad vlastním životem.

Pomocí odpuštění dosáhneme zpět dobrého psychického i fyzického zdraví. Naše tělo reaguje na negativní emoce a ty ovlivňují tělesné funkce. Proto je odpuštění velice důležité. 

Karmické smlouvy

z minulých životů

Předtím než vstoupíme na tento svět, nacházíme se na ,,duchovní straně". Každá duše si tam vytváří svůj plán, jak bude vypadat její život a čeho chce dosáhnout. Zároveň si uzavírá ,,karmické smlouvy" s lidmi, se kterými nedořešila jakýmkoliv způsobem svůj vztah v minulém životě. Pokud je taková smlouva uzavřená, ovlivňuje tak naše vztahy v současném životě. Karmickou smlouvu je potřeba dořešit, aby nám nebránila ve spokojeném životě a nenesli jsme si ji dále.

Očista karmy úzce souvisí s metodou odpuštění,
ale i s karmickými smlouvami z minulých životů a provádí se při QHHT sezení.

Co Vám sezení přinese?

○ Hluboké vnitřní uvolnění a osvobození
○ Silný emocionální prožitek vedoucí k pochopení smyslu života
○ Duchovní spojení s Vyšším Já - Vyšším Vědomím
○ Nahlédnutí do minulých životů nebo významných okamžiků Vaší minulosti, kde se objevily příčiny Vašich problémů a následovné řešení
○ Odpovědi na všechny Vaše otázky, kterým se meze nekladou
○ Otevření se životu
○ Možnost odpuštění a očisty karmy
○ Pochopení, které přináší ohromnou úlevu a čistou mysl při procházení  následujících životních situací

Láska a světlo je v našich srdcích - navždy!

Nejčastější otázky

Je možné absolvovat QHHT terapii v angličtině nebo češtině i v případě, že nejsem rodilý mluvčí v uvedeném jazyce? 

Terapii lze podstoupit v uvedeném jazyce, jestliže ho máte alespoň na komunikativní úrovni.
Sezení je možné absolvovat i v angličtině.

Proč QHHT terapie trvá tak dlouho? 

Jedno sezení trvá 4-7 hodit, protože se chystáme najít veškeré příčiny Vašich problémů a to nelze udělat za jednu hodinu. Společně se budeme zaměřovat na každý detail Vašeho života. Cílem je dosáhnout co nejlepších výsledku. Je nutné si vyhradit dostatek času.

Dárkový poukaz

DARUJTE TO, CO DOOPRAVDY STOJÍ ZA TO!

PŘED DAROVÁNÍM POUKAZU NA QHHT SEZENÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE DOTYČNÁ OSOBA SE SEZENÍM SOUHLASÍ A CHCE SE VYDAT CESTOU ALTERNATIVNÍ FORMY PRÁCE NA SOBĚ. NELZE NIKOHO NUTIT, ABY VE SVÉM ŽIVOTĚ COKOLIV ZMĚNIL.

PRO OBJEDNÁNÍ POUKAZU NÁS KONTAKTUJTE NA TELEFONU +420 775 377 756 NA WHATSAPP NEBO SMS.

Dárkový poukaz bude doručen do 7 dnů po připsání platby na účet.
Platnost poukazu je 6 měsíců.
Objednání na QHHT je nutné minimálně 14 dní před koncem platnosti poukazu.

Chcete se stát QHHT terapeutem?

Klikněte na obrázek Dolores Cannon pro 10% slevu
(pouze z této stránky).

Zadejte promo kód: SPREADLOVE

Kurz je k dispozici zatím pouze v AJ.

„Není nic krásnějšího než vědět, jaký je smysl Vaší životní cesty."

Dolores Cannon
hovoří o Atlantidě

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 Jak se zbavit strachu a oprostit se od karmy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dolores Cannon na téma:
Co je Bůh?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dolores Cannon na téma:
Jak žít svůj život naplno?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

VĚDOMÉ NAVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ?
TRVALÝ SOULAD SRDCE A MOZKU?
VĚDECKY PODLOŽENÉ TECHNIKY?

Ano!

+ ENERGETICKÁ PRÁCE SE SVĚTELNÝMI PORTÁLY
+ ONLINE PROGRAMY
...a další

ONLINE KURZ

TRANSFORMACE
K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ

Kurz, který otevře dveře k vaší intuitivní moudrosti -
k síle, která se ukrývá ve vašem srdci a čeká, až ji probudíte. 
Váš nový život může začít právě teď - stačí se rozhodnout a otočit klíčem, kterým je vaše srdce.

Připravte se na cestu, která změní vaši realitu a ukáže vám, jak se vaše nejhlubší touhy stanou součástí vaší každodenní reality.

Ufo a mimozemšťané dle Dolores Cannon

Práce Dolores Cannon se v průběhu 80. let 20. století začala odvíjet zcela novým směrem zkoumání.
K oblasti UFO a mimozemšťanů se dostala v roce 1985, kdy se zúčastnila svého prvního setkání pro MUFON (Mutual UFO Network) - jednu z největších a nejuznávanějších investigativních UFO organizací na světě. O rok později ji tento nový směr zavedl do Spojeného království, kde prováděla studie podezřelých přistání UFO a zkoumala četné kruhy v obilí nalezené na anglickém venkově. V roce 1987 na jednom z každoročních setkání MUFON byla požádána, aby provedla sezení
se ženou, která měla pocit, že má zkušenosti s únosem, ale nepamatovala si vše do detailu. Dolores přizpůsobila svou techniku tak, aby nešli s klientem do minulého života, ale soustředili se výhradně na tyto události. Následné probělo sezení za přítomnosti více než 30 účastníků, což nebylo vhodným prostředím pro „experiment“. Vše ale fungovalo naprosto překvapivě a sezení přineslo úžasné výsledky. Dolores se dozvěděla, že někteří lidé mají zkušenosti s mimozemšťany
od raného dětství a že mezi rodovými liniemi pozemských rodin a mimozemskými rasami často existují vícegenerační vztahy.

V rámci těchto sezení se zjistilo, že Malí šedí mimozemšťané byli ve skutečnosti stvořeni jako druh biologického robota jinou rasou, mnohem vyspělejší než lidstvo.
To vysvětluje, proč tolik lidí uvádí, že malí šedí jsou extrémně chladní, téměř bez jakéhokoliv emocionálního projevu.

Rasy, které je vytvořily se nazývají Vyšší šedí. Vyznačují se velmi štíhlým trupem, hubenými končetinami a velkýma černýma očima. Během svého zkoumání se Dolores dostala do kontaktu s mnoha mimozemskými entitami, které přicházely skrze její klienty, aby jim poskytly informace a porozumění.

Ve vesmíru skutečně existuje bohatství života ve všech tvarech, formách a velikostech. Kniha The Custodians (1998) je Doloresinou průlomovou publikací po více než 20 letech regresí s klienty, kteří měli zkušenosti s mimozemšťany a UFO.

Dozvídáme se, že téměř všechny případy tzv. únosu jsou vlastně vzájemné dohody uzavřené před inkarnací za účelem vzájemné pomoci. Stejně jako prožíváme zapomnění, kdo jsme a odkud jsme před inkarnací na planetu Zemi přišli, tak prožíváme zapomnění ohledně smluv a dohod, které jsme uzavřeli s ostatními než jsme na Zemi vstoupili.

Problém, který dnes existuje, je ten, že pohled většiny lidstva na mimozemšťany byl formován a manipulován mainstreamovými médii, systémy náboženské víry a vědeckými dogmaty. Opravdu málo lidí je skutečně schopno přistupovat k této oblasti s objektivním, nezaujatým postojem. Je pochopitelné, že tolik lidí k tomuto tématu přistupuje se strachem, odmítnutím nebo naprostým zavržením.

Kniha Strážci (The Custodians) nám pomáhají propojit informace:

a) Zjištění, že záhadné události a zážitky se skutečně dějí milionům lidí na všech kontinentech planety.
(b) Vědecké, vládní a náboženské instituce tyto události a zkušenosti zavrhly, popíraly a zesměšňovaly, jelikož na jejichž reakcích závisí mnoho lidí.

Mezi další knihy, které byly vydány v důsledku Doloresiných průzkumů v oblasti UFO a mimozemšťanů, patří kniha Legacy From The Stars (1996), která zkoumá rozsáhlost našich individuálních bytostí a náš původ mimo planetu.
Kniha Legend Of Starcrash (1994) popisuje život, kdy se žena vrací zpět do doby, kdy před tisíci lety havarovala vesmírná loď v oblasti Aljašky/Kanady. Je to příběh o původu indiánských ras v Americe.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jak nastavit české titulky?
→ Klikněte na YouTube videu na ozubené kolečko (Nastavení) vpravo dole na videu - Titulky - Automatický překlad a nastavte češtinu

Další videa

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

27 let vyšetřování případů
UFO a mimizemšťané

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dolores Cannon
UFO a mimozemšťané

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dolores Cannon mluví
o tvorbě

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dolores Cannon
o paralelních životech

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video