Kvantová hypnotická léčebná technika

O QHHT sezení

QHHT - pod českým názvem KVANTOVÁ HYPNOTICKÁ LÉČEBNÁ TECHNIKA (dále jen QHHT) je metoda, skrze kterou nahlédneme do minulých životů.
Poté se dostaneme ke kontaktu s Vaším Vyšší já / Vyšším vědomím / Vesmírnou silou, které zná odpovědi na všechny Vaše otázky.

 

QHHT je úžasná metoda, kterou vyvíjela Dolores Cannon (USA) po dobu 45 let. Dolores začínala jako hypnoterapeutka a postupně vyvinula vlastní techniku, díky které se dostáváme k nalezení a vyřešení veškerých příčin Vašich problémů. Tuto techniku nazýváme Komunikací s Vyšším vědomím - je to ta část mysli, v níž je možné získat odpovědi na všechny Vaše otázky. Pokud je to v souladu s vesmírem, je možné i okamžité uzdravení. 

Potřebujete konečně najít svou životní cestu nebo vyřešit jakýkoliv problém? 

QHHT metoda je pro Vás jako stvořená.

Je načase žít plnohodnotný život!

 Úžasná Dolores  Cannon

Zakladatelka QHHT techniky (1931 - 2014 )

Dolores Cannon se považovala za badatelku a reportérku ztracených, zapomenutých nebo nikdy neobjevených znalostí. Svou kariéru začínala v oblasti hypnózy, poté regresní terapie. Nakonec vyvinula techniku vlastní, v které je hlavním cílem komununikace s Vyšším vědomím. Tuto techniku vyučovala po celém světě. Napsala celkem 17 knih, do nichž získávala informace skrze své klienty pomocí techniky QHHT. Zabývala se také paranormáními jevy. Své výzkumy rozšířila až do oblasti UFO.

Tato jedinečná žena zanechala světu obrovský dar, o kterém mnoho lidí nemá ani tušení. Ten, kdo dojde k uvědomení a následnému pochopení, o co se tu jedná, pochopí smysl života a veškerého bytí. Vydání se touto cestou přináší naprosté uspokojení, klid v hloubce Vaší duše, přijetí lásky a světla.

 

Jak se připravit na sezení?

Je velice důležité, abyste přišli na relaci uvolněnís otevřenou myslí.

 Klíčem k úspěšnému výsledku celé terapie je otevřenost a důvěra v celý proces. Doporučujeme Vám se před sezením pečlivě připravit prostřednictvím odkazu, který obdržíte e-mailem/SMSkou po rezervaci termínu. S blížícím se termínem Vašeho sezení věnujte čas sami sobě a nalaďte se na otevřenou komunikaci s Vaším Vyšším Já - docílíte hlubšího duchovního zážitku.

Na plánované sezení si připravíte a přinesete seznam 10 nejdůležitějších otázek (a několik souvisejícíh podotázek), týkajících se Vašeho života (rodinných/partnerských vztahů, zdraví, zaměstnání, životního poslání atd...). Pokud se budeme zaměřovat především na Váš zdravotní stav, připravte si seznam těchto otázek zvlášť. Na další list si připravte otázky, které budeme věnovat jiným oblastem Vašeho života.

V den Vašeho sezení je přínosné se naladit na terapii pomocí uklidňující meditace. Jestliže nemáte s meditacemi zkušenosti, doporučujeme dělat v tento den cokoliv, co Vás přiměje relaxovat a uklidní Vaší mysl. Pomoci by Vám mohla například procházka nebo poslech relaxační hudby. Je vhodné alespoň jeden den před relací se vyhnout konzumaci alkoholických a energetických nápojů a omezit pití kávy. 

Doporučujeme Vám přijít v pohodlném oblečení, abyste se cítili komfortně. 

Je nezbytné, abyste si tento den neplánovali žádné další aktivity a nebyli časove žádným způsobem omezováni. 

 

Jak sezení probíhá?

QHHT sezení předchází důkladný rozhovor, v jehož průběhu probereme Vaše otázky a bude Vám vysvětlen celý průběh relace. Terapie trvá 4-7 hodin.

Terapie probíhá ve stavu théta, což je naprosto přirozený stav, kterým procházíte dvakrát denně - při usínání a probouzení. Je to stav, kdy je člověk schopen absolutního uvolnění a relaxace, díky kterému dochází ke komunikaci s Vyšším vědomím. Do stavu théta se dostáváme pomocí vizualizace (tj. schopnost představit si předměty běžného života).

K příčinám Vašich problémů a objasnění stávajících životní situací se dostáváme prostřednictvím Vašich minulých životů nebo jiných životních momentů. Poté lze navázet komunikaci s Vaším Vyšším vědomím.

Je velice důležité nemít očekávání ohledně průběhu terapie. Je nutné se otevřít Vyššímu vědomí a komunikaci s ním. Není třeba mít jakékoliv obavy a starosti, neboť nikdy neobrdžíme takové informace, které bychom nebyli schopni zpracovat a přijmout. V rámci relace Vám budou zodpovězeny otázky, které jsou pro Vás v daný moment důležité. 

Vaše Vyšší vědomí o Vás ví úplně vše, stará se o Vás, podporuje Vás a snaží se Vás vést tím nejlepším možným způsobem.

Sezení probíhá v naprosté diskrétnosti a nikdo jiný kromě Vás nebude v průběhu přítomen. V případě, že s někým budete chtít později sdílet Váš osobní zážitek a nahrávku mu přehrát, rozhodnutí je pouze na Vás. Já dodržuji zásadu profesní mlčenlivosti a veškerá komunikace proběhne jen mezi námi. Informace nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Vaše sezení bude zaznamenáno jako audio nahrávka.

 

Jaké otázky si připravit? 

Vašim otázkám se nekladou žádné meze.

Připravte si otázky týkající se Vašeho zdraví, vztahů s rodiči nebo dětmi, partnerství, zaměstnání, životního poslání...

ODPOVĚDĚT SE DÁ NAPROSTO NA COKOLIV!

Metoda odpuštění a očista karmy

 

Máte pocit, že potřebujete odpustit sami sobě nebo někomu jinému? 

Cítíte se k někomu připoutaní?

Pokud je Vaší odpovědí ano, jste tu správně.  

Odpuštění je uvolnění emocionální zátěže vůči sobě nebo druhým. Držíme-li v sobě jakékoliv negativní pocity, např.  bolest, zášť a hněv, ublížíme tím nejvíce sami sobě. Díky odpuštění jsme schopni žít přítomným okamžikem, zbavujeme se zátěže z minulosti a otevíráme se novým pozitivním prožitkům. Odpuštění nám také umožňuje jít dál bez hněvu, pohrdání nebo pomsty. Touha po pomstě má sílu jako pomsta samotná a má to negativní vliv na Vaši osobu.

Odpuštěním získáme zpět kontrolu nad vlastním životem.

Pomocí odpuštění dosáhneme zpět dobrého psychického i fyzického zdraví. Naše tělo reaguje na negativní emoce a ty ovlivňují tělesné funkce. Proto je odpuštění velice důležité. 

Karmické smlouvy

z minulých životů

Předtím než vstoupíme na tento svět, nacházíme se na ,,duchovní straně". Každá duše si tam vytváří svůj plán, jak bude vypadat její život a čeho chce dosáhnout. Zároveň si uzavírá ,,karmické smlouvy" s lidmi, se kterými nedořešila jakýmkoliv způsobem svůj vztah v minulém životě. Pokud je taková smlouva uzavřená, ovlivňuje tak naše vztahy v současném životě. Karmickou smlouvu je potřeba dořešit, aby nám nebránila ve spokojeném životě a nenesli jsme si ji dále.

Očista karmy úzce souvisí s metodou odpuštění, ale i s karmickými smlouvami z minulých životů a provádí se při QHHT sezení.

Co Vám sezení přinese?

○ Hluboké vnitřní uvolnění a osvobození
○ Silný emocionální prožitek vedoucí k pochopení smyslu života
○ Duchovní spojení s Vyšším Já - Vyšším Vědomím
○ Nahlédnutí do minulých životů nebo významných okamžiků Vaší minulosti, kde se objevily příčiny Vašich problémů a následovné řešení
○ Odpovědi na všechny Vaše otázky, kterým se meze nekladou
○ Otevření se životu
○ Možnost odpuštění a očisty karmy
○ Pochopení, které přináší ohromnou úlevu a čistou mysl při procházení  následujících životních situací

Láska a světlo je v našich srdcích - navždy!

Nejčastější otázky

Je možné absolvovat QHHT terapii v angličtině nebo češtině i v případě, že nejsem rodilý mluvčí v uvedeném jazyce? 

Terapii lze podstoupit v uvedeném jazyce, jestliže ho máte alespoň na komunikativní úrovni.

Proč QHHT terapie trvá tak dlouho? 

Jedno sezení trvá 4-7 hodit, protože se chystáme najít veškeré příčiny Vašich problémů a to nelze udělat za jednu hodinu. Společně se budeme zaměřovat na každý detail Vašeho života. Cílem je dosáhnout co nejlepších výsledku. Je nutné si vyhradit dostatek času.

Dárkový poukaz

DARUJTE TO, CO DOOPRAVDY STOJÍ ZA TO!

PŘED DAROVÁNÍM POUKAZU NA QHHT SEZENÍ JE NUTNÉ SE UJISTIT, ŽE DOTYČNÁ OSOBA SE SEZENÍM SOUHLASÍ A CHCE SE VYDAT CESTOU ALTERNATIVNÍ FORMY PRÁCE NA SOBĚ. NELZE NIKOHO NUTIT, ABY VE SVÉM ŽIVOTĚ COKOLIV ZMĚNIL.

PRO OBJEDNÁNÍ POUKAZU NÁS KONTAKTUJTE NA TELEFONU +420 775 377 756 NA WHATSAPP NEBO SMS.

Dárkový poukaz bude doručen do 7 dnů po připsání platby na účet. Platnost poukazu je 6 měsíců. Objednání je nutné minimálně 14 dní před koncem platnosti poukazu.

Není nic krásnějšího než vědět,

jaký je smysl Vaší životní cesty.