INSTITUT VĚDOMÍ
A SUPERVĚDOMÍ

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

VĚDA vs SPIRITUALITA

FYZICKÁ, DUŠEVNÍ A EMOCIONÁLNÍ ROVNOVÁHA?

VĚDOMÉ NAVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ?

AKTIVACE POZITIVNÍCH EMOCÍ
A REDUKCE STRESU?

DOSAŽENÍ VYŠŠÍCH TVŮRČÍCH POTENCIÁLŮ?

PRÁCE NA HEARTMATH TECHNILOGII
Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA?

Ano !

Česká republika

MARKÉTA DOS SANTOS GOMES

HEARTMATH VÁM UKÁŽE
CESTU
K VNITŘNÍMU SOULADU!

ENERGETICKÁ PRÁCE S KVANTOVÝM POLEM A SVĚTELNÝMI PORTÁLY?

TRVALÁ KOHERENCE SRDCE A MOZKU -
MYŠLENEK A POCITŮ?

VĚDECKY PODLOŽENÉ TECHNIKY?

OBJEVTE SÍLU SVÉHO SRDCE
A DOSÁHNĚTE TRVALÝCH,
VĚDECKY PODLOŽENÝCH VÝSLEDKŮ.

Zakladatelka projektu

MARKÉTA DOS SANTOS GOMES

O Institutu

INSTITUT VĚDOMÍ A SUPERVĚDOMÍ byl založen
Markétou dos Santos Gomes.
Zabývá se VĚDOMÍM A SUPERVĚDOMÍM za pomocí technologií HRV + EEG biofeedbacku v kombinaci s řadou hypnotických, spirituálních, afirmačních a meditačních technik.
Pomocí technologie HeartMath dosahujeme vědecky podložených
a trvalých výsledků.

Díky rozsáhlému výzkumu a dlouholetému praktikování řady metod vnikl online kurz TRANSFORMACE K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ
- ve 2 verzích - BASIC a PLUS.

Klienti prochází hlubokou vnitřní proměnou a dochází k rozsáhlým, emočním, mentálním, duchovním a fyzickým změnám.
Hluboké vnitřní proměny vedou k trvalé koherenci (souladu) ducha, duše, fyzického těla - srdce a mozku.
Proměna vede k vnitřní rovnováze a spokojenosti, vyrovnanosti, odpoutání od okolních vlivů. Klienti se učí, jak trvale zvýšit své vibrační nastavení skrze práci se svým srdcem, mozkem, kvantovým polem a portály (verze PLUS).

Vědomí

Pojem vědomí je poměrně komplikovaný a lze se setkat
s různými definicemi. Ve zjednodušené verzi lze vědomí označit jako obvyklý stav uvědomování si vnějších a vnitřních podnětů, zahrnuje ale i monitorování sebe a svého okolí. Zároveň reflektované reprezentování vnímaného, stejně tak schopnost kontrolovat nebo řídit své chování a kognitivní aktivity.
Vědomí nám umožňuje selekci důležitých podnětů a schopnost vědomě směřovat k cíli. Usnadňuje nám adaptaci na prostředí díky možnosti volby.

Vědomou volbu potřebujeme v situacích, pokud se setkáme s novým podnětem a potřebujeme se na něj adaptovat. Klíčovým předpokladem pro vědomí je bdělost. Míra bdělosti nám určuje luciditu, tedy jasnost vědomí. Pokud nejsme dostatečně bdělí a naše vědomí nerozšiřujeme, velice těžko se v životě posouváme k našemu vysněnému cíli.

Vědomí rozšiřujeme uvědomováním si toho, co se nám v životě děje a proč. Jakmile naše vědomí přijme skutečnost, kterou v životě prožívá, dostávají se informace do podvědomí a přeprogramováváme tak naše hluboce uložené vzorce, předpoklady a vše, co se nám během předešlých prožitků do podvědomí uložilo, ať už vědomě nebo nevědomě. Tím, co v životě prožíváme a cítíme, jsme také schopni reflektovat – tzn. sledovat, popisovat, hovořit o tom.

Ne všechny aktivity jsou řízeny na vědomé úrovni, proto trénujeme rozšiřování vědomí k supervědomí.
Trénujeme sledování sebe samých a okolních podnětů, které na nás působí a učíme se ovládání sebe vůči okolí. Rozvíjíme svou intuici a navazujeme komunikaci se svým nitrem, abychom se dokázali v životě lépe rozhodovat, ale také lépe zpracovávat předešlé prožitky. A zaměřovat se tak především na přítomný okamžik a budoucnost, než na minulost. Trénujeme své vědomí k rozšířenému stavu vědomí - SUPERVĚDOMÍ. Stáváme se NOVÝM JÁ, kdy jsme schopni tvořit z energie. Tímto se dostáváme
ke kvantové fyzice, která říká, že vše je energie.

Vždy mám na paměti slova Dolores Cannon, která říkala, že nejvyšším posláním nás všech, je naučit se tvořit z energie, aby naše duše mohla postoupit do vyšších sfér. Je to tedy výzvou nás všech. Dostáváme se tak k pravé podstatě svého JÁ, kdy docházíme k naplnění životního poslání, prohloubení vědomí a takzvaného osvícení.

DR. JOE DISPENZA A HEARTMATH INSTITUT

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

VĚDOMÁ TVORBA A MANIFESTACE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Supervědomí

Supervědomí lze také nazývat jako Nadvědomí. Co je Supervědomí/Nadvědomí?
Supervědomí zahrnuje úroveň uvědomění, které vidí za materiální realitu a napojuje se na energii a vědomí za touto realitou. Někteří to označují jako „éter“ - podstatu vesmíru - proud elektromagnetických vln, které prostupují veškerou hmotu a prostor.

  • Skutečná moudrost zahrnující intuici před rozumem a emocemi.
  • Supervědomí je stav, jako by se individualita rozpouštěla a vytrácela v bezmezné bytí, což není extáze, ale stav transcendentního úžasu, spojený s absolutní čistotou mysli.
  • Supervědomí nás vede k dokonalé lásce a nevýslovné radosti, klidné a rozsáhlé moudrosti.
  • Podvědomí vyvolává sny a spánek, Supervědomí pozvedá duši do klidného energetického stavu.
  • Smyslové vnímání světa ve vědomém stavu relativní, ale nadvědomé vnímání reality je vždy pravdivé.
  • Supervědomí lze dosáhnout skrze navýšené vibrace srdce pomocí meditačních a afirmačních technik a správnými postupy vnitřního rozvoje, kdy se učíme vědomě udržovat ve vysokých vibracích.
  • Supervědomí je přirozenou realitou bytí, které lze dosáhnout vnitřním rozkvětem v propojení s kvantovým polem skrze elektromagnetické proudění elektromagnetických vln, prostupující čas a prostor.

KONCEPT SUPERVĚDOMÍ

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

JAK DOSÁHNOUT SUPERVĚDOMÍ

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

🎄Vánoční akce🎄

Institutu vědomí a supervědomí


TRANSFORMACE
K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ

online kurz

VERZE PLUS

- 3 000 Kč

VERZE BASIC

- 1 000 Kč

Podmínky:
Akce je platná pouze pro 3 zájemce, kteří se zaregistrují
do 10. 12. 2023!
Sleva bude odečtena z ceny „po slevě", která je uvedena na webu.

Více informací na 775 377 756

- zanechte SMS nebo zprávu na WhatsApp, ozvu se Vám zpět.

PRO KLIENTY, KTEŘÍ ABSOLVOVALI QHHT SEZENÍ
VE VODŇANECH NEBO Č.BUDĚJOVICÍCH PLATÍ DALŠÍ DODATEČNÁ SLEVA - 2000 Kč NA VERZI KURZU PLUS A -1000 NA VERZI BASIC, KTEROU LZE KOMBINOVAT S TOUTO AKCÍ!

TAJEMSTVÍ
PORTÁLŮ

2 denní online program

za 1 555 Kč

S promo kódem: vanoce

Podmínky:
Akce je platná pouze pro 5 zájemců, kteří se zaregistrují
do 10. 12. 2023.