INSTITUT VĚDOMÍ
A SUPERVĚDOMÍ

VĚDA vs SPIRITUALITA

FYZICKÁ, DUŠEVNÍ A EMOCIONÁLNÍ ROVNOVÁHA?

VĚDOMÉ NAVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ?

AKTIVACE POZITIVNÍCH EMOCÍ
A REDUKCE STRESU?

DOSAŽENÍ VYŠŠÍCH TVŮRČÍCH POTENCIÁLŮ?

PRÁCE NA HEARTMATH TECHNILOGII
Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA?

Ano !

Česká republika

MARKÉTA DOS SANTOS GOMES

HEARTMATH VÁM UKÁŽE
CESTU
K VNITŘNÍMU SOULADU!

ENERGETICKÁ PRÁCE S KVANTOVÝM POLEM A SVĚTELNÝMI PORTÁLY?

TRVALÁ KOHERENCE SRDCE A MOZKU -
MYŠLENEK A POCITŮ?

VĚDECKY PODLOŽENÉ TECHNIKY?

OBJEVTE SÍLU SVÉHO SRDCE
A DOSÁHNĚTE TRVALÝCH,
VĚDECKY PODLOŽENÝCH VÝSLEDKŮ.

HEARTMATH V ČR

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

TRANSFORMACE K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zakladatelka projektu

MARKÉTA DOS SANTOS GOMES

O Institutu

INSTITUT VĚDOMÍ A SUPERVĚDOMÍ byl založen
Markétou dos Santos Gomes.
Zabývá se VĚDOMÍM A SUPERVĚDOMÍM za pomocí technologií HRV + EEG biofeedbacku v kombinaci s řadou hypnotických, spirituálních, afirmačních a meditačních technik.
Pomocí technologie HeartMath dosahujeme vědecky podložených
a trvalých výsledků.

Díky rozsáhlému výzkumu a dlouholetému praktikování řady metod vnikl online kurz TRANSFORMACE K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ
- ve 2 verzích - BASIC a PLUS.

Klienti prochází hlubokou vnitřní proměnou a dochází k rozsáhlým, emočním, mentálním, duchovním a fyzickým změnám.
Hluboké vnitřní proměny vedou k trvalé koherenci (souladu) ducha, duše, fyzického těla - srdce a mozku.
Proměna vede k vnitřní rovnováze a spokojenosti, vyrovnanosti, odpoutání od okolních vlivů. Klienti se učí, jak trvale zvýšit své vibrační nastavení skrze práci se svým srdcem, mozkem, kvantovým polem a portály (verze PLUS).

Vědomí

Pojem vědomí je poměrně komplikovaný a lze se setkat
s různými definicemi. Ve zjednodušené verzi lze vědomí označit jako obvyklý stav uvědomování si vnějších a vnitřních podnětů, zahrnuje ale i monitorování sebe a svého okolí. Zároveň reflektované reprezentování vnímaného, stejně tak schopnost kontrolovat nebo řídit své chování a kognitivní aktivity.
Vědomí nám umožňuje selekci důležitých podnětů a schopnost vědomě směřovat k cíli. Usnadňuje nám adaptaci na prostředí díky možnosti volby.

Vědomou volbu potřebujeme v situacích, pokud se setkáme s novým podnětem a potřebujeme se na něj adaptovat. Klíčovým předpokladem pro vědomí je bdělost. Míra bdělosti nám určuje luciditu, tedy jasnost vědomí. Pokud nejsme dostatečně bdělí a naše vědomí nerozšiřujeme, velice těžko se v životě posouváme k našemu vysněnému cíli.

Vědomí rozšiřujeme uvědomováním si toho, co se nám v životě děje a proč. Jakmile naše vědomí přijme skutečnost, kterou v životě prožívá, dostávají se informace do podvědomí a přeprogramováváme tak naše hluboce uložené vzorce, předpoklady a vše, co se nám během předešlých prožitků do podvědomí uložilo, ať už vědomě nebo nevědomě. Tím, co v životě prožíváme a cítíme, jsme také schopni reflektovat – tzn. sledovat, popisovat, hovořit o tom.

Ne všechny aktivity jsou řízeny na vědomé úrovni, proto trénujeme rozšiřování vědomí k supervědomí.
Trénujeme sledování sebe samých a okolních podnětů, které na nás působí a učíme se ovládání sebe vůči okolí. Rozvíjíme svou intuici a navazujeme komunikaci se svým nitrem, abychom se dokázali v životě lépe rozhodovat, ale také lépe zpracovávat předešlé prožitky. A zaměřovat se tak především na přítomný okamžik a budoucnost, než na minulost. Trénujeme své vědomí k rozšířenému stavu vědomí - SUPERVĚDOMÍ. Stáváme se NOVÝM JÁ, kdy jsme schopni tvořit z energie. Tímto se dostáváme
ke kvantové fyzice, která říká, že vše je energie.

Vždy mám na paměti slova Dolores Cannon, která říkala, že nejvyšším posláním nás všech, je naučit se tvořit z energie, aby naše duše mohla postoupit do vyšších sfér. Je to tedy výzvou nás všech. Dostáváme se tak k pravé podstatě svého JÁ, kdy docházíme k naplnění životního poslání, prohloubení vědomí a takzvaného osvícení.

DR. JOE DISPENZA A HEARTMATH INSTITUT

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

VĚDOMÁ TVORBA A MANIFESTACE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Supervědomí

Supervědomí lze také nazývat jako Nadvědomí. Co je Supervědomí/Nadvědomí?
Supervědomí zahrnuje úroveň uvědomění, které vidí za materiální realitu a napojuje se na energii a vědomí za touto realitou. Někteří to označují jako „éter“ - podstatu vesmíru - proud elektromagnetických vln, které prostupují veškerou hmotu a prostor.

  • Skutečná moudrost zahrnující intuici před rozumem a emocemi.
  • Supervědomí je stav, jako by se individualita rozpouštěla a vytrácela v bezmezné bytí, což není extáze, ale stav transcendentního úžasu, spojený s absolutní čistotou mysli.
  • Supervědomí nás vede k dokonalé lásce a nevýslovné radosti, klidné a rozsáhlé moudrosti.
  • Podvědomí vyvolává sny a spánek, Supervědomí pozvedá duši do klidného energetického stavu.
  • Smyslové vnímání světa ve vědomém stavu relativní, ale nadvědomé vnímání reality je vždy pravdivé.
  • Supervědomí lze dosáhnout skrze navýšené vibrace srdce pomocí meditačních a afirmačních technik a správnými postupy vnitřního rozvoje, kdy se učíme vědomě udržovat ve vysokých vibracích.
  • Supervědomí je přirozenou realitou bytí, které lze dosáhnout vnitřním rozkvětem v propojení s kvantovým polem skrze elektromagnetické proudění elektromagnetických vln, prostupující čas a prostor.

AKCE - květen 2024

QHHT + online program ZDARMA

Monika Polanská

Online program

Markéta dos Santos Gomes

KONCEPT SUPERVĚDOMÍ

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

JAK DOSÁHNOUT SUPERVĚDOMÍ

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Online kurz

TRANSFORMACE
K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ

K dispozici ve 2 verzích:

BASIC

„Naučte se využívat mocnou sílu svého srdce a dosáhněte trvalých a vědecky podložených výsledků."

PLUS

„Vneste mocnou sílu portálů do Vašeho života skrze vědecky podložené techniky a otevřete cestu SUPERVĚDOMÍ."

ROZVOJ VĚDOMÍ - AUTOHYPNÓZA -

Online programy

Programy propojující hypnotické, regresní a kvantové metody, které vám otevřou brány k vesmírnému vědění, prohloubí intuici, povznesou vaše schopnosti a pomohou vám si uvědomit svou vnitřní sílu.

TAJEMSTVÍ
PORTÁLŮ

Objevte své hluboko ukryté bloky podvědomí a uvolněte cestu tvoření své vysnění reality skrze portál své pravé podstaty Bytí.

DAR LÁSKYPLNÉHO ODPUŠTĚNÍ

Nechejte odejít vše, co brání vaší radosti. Objevíte tak kouzlo průzračného, třpytivého prostoru, který vám otevře brány ke šťastnému životu.

DOTEK MOUDROSTI HVĚZD

Exkluzivní program, který propojí vaše já s kosmickou inteligencí, otevře dveře k intuici a odhalí tajemství vaší vnitřní síly.

CESTA BRANAMI VĚČNOSTI

Vstupte do místa, kde se můžete těšit z věčného Bytí a prozkoumávat krásy cesty své duše, jejíž existence je zde na věky věků.

Srdečně Vás zveme na festival

UMĚNÍ BÝT

ve Vodňanech

Těšíme se na Vás!