Jedinečný on-line kurz

TRANSFORMACE
K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ

„Vneste mocnou sílu portálů do Vašeho života skrze vědecky podložené techniky a otevřete cestu SUPERVĚDOMÍ."

verze

PLUS

„V hloubce svého nitra víte, že dokážete víc, než si sami umíte představit. Pronikněte do božského aspektu svého bytí
a probuďte mocnou sílu SRDCE do všech oblastí svého života. Příležitost hluboké vnitřní proměny je Vám nyní na dosah vědecky podloženými technikami. Jste božskými bytostmi, které si zaslouží víc, než jsou schopni vidět běžnými smysly. Objevte mocnou sílu SUPERVĚDOMÍ a nechte vstoupit zázraky do svého života. Skryté touhy Vašeho srdce se přenesou do reality Vaší mise na Zemi. Tajemství portálů čeká na Váš povel ke startu!"

MARKÉTA DOS SANTOS GOMES

Jak to začalo...

Prakticky během několika týdnů se můj život naprosto změnil. Poté, co jsem konečně po 6 letech vybudovala veškeré zázemí v zahraničí, obstarala si krásné bydlení, přepsala veškerou dokumentaci, zabydlela se v cizím prostředí a zdálo se, že „vše běží".
BĚŽELO...

Dokud...
NENASTAL ZLOM.

Spokojenost a příjemné naladění se v běžné práci začalo měnit v peklo, které mě psychicky vyčerpávalo.
Ve vztahu s mužem, kterého jsem považovala za lásku mého života, začalo docházet k hlubokému nedorozumění
a postupnému oddělování cest.
Většina rodiny nechápala mé kroky a podpory se mi běžně nedostávalo.
Klienti, se kterými jsem pracovala srze QHHT a další metody, se začali ozývat ve větší míře z České Republiky, ale jelikož byla doba covidu a cestování bylo mezi státy náročné, nemohla jsem naplňovat své vysněné poslání.
Má energie klesala hluboko pod snesitelnou úroveň...

Dokonce i mí blízcí přátelé začali pozorovat naprostý úbytek energie v mém životě, který nebyl obvyklý. 

Jednoduše se vše začalo hroutit.

Až do jistého bodu

V absolutním vyčerpání jsem seděla na zahradě, popíjela kávu, sledovala dění kolem, a přemítala si celou skutečnost.
Přemýšlela jsem nad svou současnou situací a říkala si: 


„Co bych měla nyní změnit, aby se do mého života vrátila energie?"


Uvědomění

Uvědomila jsem si, že musím změnit naprosto vše
- a to od základu. 
Především ale sebe a svůj pohled na věc.
V hlavě mi znělo, že je vše je energie a musí existovat cesta k opětovnému nalezení
vnitřního klidu a spokojenosti.
Opustit zahraničí a těžce vybudované zázemí? 
Opustit jistotu v práci, která mi dávala fixní příjem?
Vystoupit ze vztahu s mužem, kterého jsem milovala?
Přestat očekávat podporu okolí a skočit do neznáma?

Hlas znějící v mé duši ale říkal:

„A kdy to chceš udělat, když ne teď?"

Už jste možná slyšeli slova Alberta Einsteina:

„Vše je energie. K tomu nelze nic více říci. Nalaďte se na frekvenci toho, co chcete a není jiná možnost, než tuto realitu získat a přenést do svého života. Toto není filozofie, je to fyzika."

Poté, co jsem si v hlavě přemítla všechny důvody, proč změnu nemohu udělat a nenašla žádná schůdná řešení,
jak s celou situací naložit, a přesto jsem nechtěla setrvat v tomto nastavení.

 • Začala jsem postupně ukončovat vše, co už do mého života nepřinášelo štěstí. Práci, vztah, bydlení a veškeré jistoty.
 • Přemístila celý svůj život do České republiky.
 • Vybudovala zázemí a začala se naplno věnovat svému životnímu poslání - terapeutické pomoci lidem.
 • Setkala se mnoha skvělými lidmi, kteří mě podpořili na mé cestě.
 • Začala naplno pracovat v oblasti QHHT, BQH, hypnózy, regrese, psychosomatiky, energetické práce, kvantových technik...

Žádala jsem ale neustále vesmír o pomoc na mé cestě...

a když už jsem si myslela, že jsem tím vše ukončila a mohu se nyní naplno věnovat jen své práci jako terapeutka...


Jako by se vyšší hlas usmál a řekl:

„To rozhodně není konec, ale teprve začátek!"

Další cesta byla započata...

Během vycestování na mé oblíbené místo u Atlantského oceánu, po procesu hloubkových meditací a rozsáhlé vnitřní práci na sobě, se mi začaly otevírat dveře k dalším možnostem...

 • Začala jsem získávat informace o SVĚTELNÝCH PORTÁLECH
  a jejich aktivaci v propojení s hlubokou energetickou prací
 • Dostala jsem se ke studiu a výzkumu funkcí mozkových vln skrze EEG biofeedback
  a proplula jsem k vědecky podloženým technikám dalšího rozvoje lidského vědomí
 • Otevřela se mi možnost studia HRV biofeedbacku
  skrze další vědecky podložené techniky zaměřené na funkce srdce

PO ROZSÁHLÉM STUDIU VĚDY, VE SPOJITOSTI SE SVĚTELNÝMI PORTÁLY, 

jsem propojila veškeré informace dohromady

 a spustila

Rozsáhlý on-line kurz

ve kterém jsem začala učit...

 • Jak pracovat se svou myslí, emocemi, fyzickým tělem i duchem
 • Ovládat své emoce k dosažení života v harmonii
 • Techniky, které prokazatelně zvýší vibrační nastavení skrze elektromagnetické pole srdce
 • Propojení s tvořivým kvantovým polem a manifestace tužeb pro vysněnou budoucnost
 • Udržení vnitřní rovnováhy a pozitivních emocí v jakékoliv situaci
 • Rozvoj vědomí k Supervědomí, intuice a jasnozřivosti vědecky podloženými technikami
 • Otevírání portálů hojnosti v jakékoliv podobě

MOŽNÁ SE PTÁTE, CO SE ZA TÍM JEŠTĚ SKRÝVÁ...

Stačí sebrat veškerou odvahu a naučit se udržovat ve vysokých vibracích skrze své srdce. Povznést tak sebe, své okolí,
ale i svět, ve kterém žijete. Veškerá síla a moudrost se skrývá ve Vašem srdci.

V koherentním stavu fyzického, mentálního, emocionálního a duchovního systému dosáhnout rozšířeného stavu vědomí,
a tím navýšit intuitivní vnímání Vašeho srdce! Naučit se přistupovat k životním situacím s větší emocionální rovnováhou, jasností, soucitem a sebedůvěrou!

Nahromaděný stres je často základní příčinou běžných problémů, jako je úzkost, hněv, deprese, nedostatek spánku, snížená imunita, nemoci a další... Proto je potřeba naučit své tělo předcházet jakýmkoliv vyčerpávajícím emocím a dostat ho do koherentního stavu. Vyvážit mentální a emocionální energii. Navodit spojení s Vašimi vyššími tvůrčími potenciály.

V kurzu se naučíte využít sílu a inteligenci srdce – intuici svého srdce, která Vás probudí k té nejlepší verzi sebe sama.

Kurz je vytvořen na základě vědeckého výzkumu v propojení s technologiemi HeartMath Institute, který již více než 25 let zkoumá funkce srdce. Učí, jak srdce ovlivňuje naše vnímání, emoce, intuici a zdraví.

Kurz je velice transformační!
Pokud nejste připraveni na velikou změnu ve svém životě, nepouštějte se do něho.
Svůj život si tvoříme jen my sami...Musí to s Vámi rezonovat.

KONCEPT KURZU

1. modul
21 dnů transformace ♥

1. lekce
VYUŽITÍ A VÝZNAM SÍLY SRDCE- síla emocí a vliv na fyzické tělo i duši
2. lekce
SOULAD SRDCE A MOZKU- koherentní stav skrze emoční nastavení, vliv mysli
3. lekce
VÝZNAM KOHERENCEa její vliv na náš život
4. lekce
TRANSFORMACE- proměna starého JÁ na NOVÉ JÁ
5. lekce
VÝZNAM DÝCHÁNÍa jeho vliv na koherentní stav
6. lekce
VÝSTUP Z KOMFORTNÍ ZÓNYdo prozatím neznámého, tvořivého, kvantového pole
7. lekce
STRES- vliv stresu na fyzické tělo a duši
8. lekce
VYTVÁŘENÍ NOVÉ REALITYskrze vědomé přeprogramování dřívějších vzorců a minulosti
9. lekce
EMOCIONÁLNÍ SEBEREGULACEskrze elektromagnetické pole srdce směrem ke kvantovému poli
10. lekce
PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK- jeho význam v odpojení od známého času a prostoru
11. lekce
VYBUDOVÁNÍ ODOLNOSTI- fyzické, emocionální, mentální a duchovní - v každé situaci
12. lekce
UVĚDOMĚNÍa odhalení podvědomých zvyků a vzorců
13. lekce
SOULAD MOZKUa význam frekvencí mozkových vln, ovlivňující cestu ke kvantovému poli
14. lekce
SOULAD SRDCE- význam srdce a trénink vnitřní rovnováhy
15. lekce
OD VYČERPÁNÍ K OBNOVĚ- vztah mezi emocemi a činností v nervovém a hormonálním systému
16. lekce
AKTIVACE TVOŘIVÉ SÍLY- z módu přežití do módu tvořitele
17. lekce
SPOJENÍ S JEDNOTOU- porozumění hlubokým prožitkům, které vedou k pocitu celistvosti
18. lekce
NESMÍRNÝ ROZVOJ INTUICEskrze propojení s kvantovým polem
19. lekce
MANIFESTACE BUDOUCNOSTI- manifestace vysněné budoucnosti skrze tvořivé, kvantové pole, 5D prostor
20. lekce
TRVALÝ SOULAD- hloubková transformace a význam meditace
21. lekce
KOMUNIKACE- technika koherentního projevu + ODPUŠTĚNÍ - program hloubkového odpuštění, jeho význam a síla vnitřní změny

2. modul
7 dnů hloubkových meditací ♥

22. lekce
PŘIJETÍ VESMÍRNÉ SÍLY PRO ÚSPĚŠNÝ START DNE
23. lekce
OCHRANA BÍLÝM SVĚTLEM
24. lekce
ODBOURÁNÍ STRESU
25. lekce
UKLIDNĚNÍ
26. lekce
NAČERPÁNÍ VESMÍRNÉ SÍLY
27. lekce
NAPLNĚNÍ POZITIVNÍ ENERGIÍ
28. lekce
PŘIJETÍ VESMÍRNÉ SÍLY A BOŽSKÉ PODSTATY

3. modul
Otevírání portálů ♥

29. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU UKLIDNĚNÍ
30. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU LEHKOSTI A POHODY
31. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU NAVÝŠENÍ ENERGIE
32. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU ZDRAVÍ
33. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU RADOSTI A ŠTĚSTÍ
34. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU MOUDROSTI
35. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU KREATIVITY
36. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU LÁSKY
37. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU SPOKOJENOSTI
38. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU TRANSFORMACE
39. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU HLUBOKÉHO PROPOJENÍ SE SVOU DUŠÍ
40. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU INTUICE
41. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU VIZÍ
42. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU ÚSPĚCHU
43. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU OCENĚNÍ
44. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU ZODPOVĚDNOSTI
45. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU HOJNOSTI
46. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU SOULADU V PODNIKÁNÍ / ZAMĚSTNÁNÍ
47. lekce
OTEVŘENÍ PORTÁLU ENERGETICKÉHO PROJEVU

A TO NENÍ VŠECHNO! 
CO VÁS DÁLE ČEKÁ?

PŘIPRAVTE SE NA OPRAVDOVOU A TRVALOU TRANSFORMACI VAŠEHO ŽIVOTA

Cesta zde rozhodně nekončí...

DÁLE KURZ ZAHRNUJE:

5 TRANSFORMAČNÍCH MEDITACÍ VEDOUCÍCH K SEZNÁMENÍ SE SUPERVĚDOMÍM

RANNÍ A VEČERNÍ MEDITACE K POSÍLENÍ SVÉHO ZÁMĚRU

♥ UNIVERZÁLNÍ MEDITACE OTEVÍRÁNÍ PORTÁLŮ S VLASTNÍM ZÁMĚREM

+
♥ PODROBNÝ NÁVOD NA INNER BALANCE TECHNOLOGII HEARTMATH INSTITUTU VČETNĚ JEDNOTIVÝCH POSTUPŮ TECHNIK (6+1 TECHNIKA VČETNĚ NAHRÁVEK K TRÉNINKŮM
- A TO VE 4 HUDEBNÍCH VERZÍCH)
♥ 6 x 11 NAHRÁVEK DLE SOLFEGGIO FREKVENCÍ

♥ 30 MINUTOVÁ ÚVODNÍ ZOOM KONZULTACE S MARKÉTOU DOS SANTOS GOMES
+ 30 MINUTOVÁ PODPORA NA VYŽÁDÁNÍ BĚHEM PROCESU TRANSFORMACE

♥ VŠECHNY NAHRÁVKY TRÉNINKŮ A MEDITACÍ KE STAŽENÍ V MP3

=
47 DENNÍ PODROBNÝ PROGRAM PLNÝ INFORMACÍ, KTERÝ LZE PROCHÁZET KAŽDÝ DEN,
NEBO I 3x DELŠÍ DOBU

+

2 BONUSOVÉ PROGRAMY

+

JAKO ÚČASTNÍCI ONLINE KURZU

TRANSFORMACE K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ

ZÍSKÁTE ZDARMA PROGRAM

* Limitovaná nabídka. Tato akce může být kdykoliv odebrána.

„Budete změnu milovat, protože konečně pocítíte životní skok v rozvoji vědomí.”

Shrnutí

CO SE NAUČÍTE

 • Pracovat se svou myslí, emocemi, fyzickým tělem i duchem
 • Ovládat své emoce pomocí tréninků skrze HeartMath technologii
 • Naučíte se techniky, které budete moci používat kdykoliv během dne
 • Vědomě přepínat do vysokých vibrací, které si udržíte v jakékoliv situaci
 • Vědomé spojení s tvořivým, kvantovým polem, kde jste schopni manifestace všeho, co požadujete pro váš dokonalý život
 • Dostanete se do rovnováhy, která zahrnuje lásku a podporuje pozitivní emoce s trvalými výsledky
 • Projdete rozvojem vědomí k Supervědomí, rozšíření intuice a jasnozřivosti
 • ... a mnoho dalších možností

Jaká je cena kurzu?

V kurzu TRANSFORMACE K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ posunete své VĚDOMÍ K SUPERVĚDOMÍ
vědecky podloženými technikami. Naučíte se pracovat se svým nitrem, srdcem a emocemi.

Obdržíte veškeré nástroje k rozvoji vědomí a otevřete PORTÁLY K HOJNOSTI V JAKÉKOLIV PODOBĚ.
Tento program je velice TRANSFORMAČNÍ a zachází do hlubokých sfér duše.

Obdržíte veškeré návody a postupy na minimálně 47 dní s přesnými jednoduchými postupy,
které budete moci praktikovat napořád.

Cena tohoto TRANSFORMAČNÍHO PROCESU se slevou je

33 111 Kč

Tato cena je platná pouze na omezenou dobu!

PŮVODNÍ CENA: 69 000 Kč

Ano, mnohým se může zdát, že se jedná o nemalou částku. Nicméně jindy jsme schopni vložit desítky či dokonce stovky tisíc do exotické dovolené či nového auta.

 
Přinese Vám to ale dlouhodobé štěstí? 
Pojďte to otočit. Buďte nejdříve šťastní, tvořte z energie a pak pro Vás nebude žádná částka moc.

Váháte ještě?

JAK ŘÍKÁM, MUSÍ TO S VÁMI REZONOVAT.
POLOŽTE SI RUKU NA SVÉ SRDCE..
ŘÍKÁ ANO?

KAPACITA ZÁJEMCŮ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU JE OMEZENÁ.
ROZHODNĚTE SE VČAS!

Novoroční akce

Pro více informací kontaktujte

Markétu dos Santos Gomes
+420 775 377 756

Zanechte SMS nebo zprávu na WhatsApp,
budete kontaktováni zpět.

Recenze

Ahoj Markétka 😊 Dnes som dokončia 47 lekciu tréningu 💪💪 Som štastná a vďačná za to všetko. Na začiatku som myslela, že je to veľmi ďaleká méta a dnes môžem povedať, že všetko ohľadom kurzu stálo za to. Lebo samotné výsledky sú úzasné. Trošku sa mi to komplikovalo poslednou dobou kvôli sťahovaniu, ale išla som si za svojím a nič ma nezastavilo 💪 Ďakujem veľmi veľmi veľmi za túto možnosť poznať a absolvovať tvoj kurz 🙏🙏 úžasná vec 
Alica
Zpočátku jsem váhala, zda do kurzu vstoupit, ale dnes vím, že to bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. Není to cesta na 47 dní, ale na celý život. Kurz je úžasně a srozumitelně strukturovaný a plný informací, které mi otevřely oči ve všech směrech mého života. Jsem vděčná za tuto příležitost. Mohu jen doporučit všem ostatním, kteří ještě váhají. Kéž by více lidí mělo tyto nástroje k dispozici a rozhodlo se na sobě pracovat touto cestou. Konečně smysluplný kurz, ve kterém je víc, než jsem čekala. Moc děkuji.
Marie

Cena zahrnuje

 • VEDENÉ TRÉNINKY NA HEARTMATH TECHNOLOGIÍCH
  ve 4 hudebních verzích + průvodní videa, návody v hodnotě 41 900 Kč
 • TRÉNINKY DLE SOLFEGGIO FREKVENCÍ
  6 x 15 nahrávek
 • 20 NAHRÁVEK OTEVÍRÁNÍ PORTÁLŮ
  v hodnotě 10 000 Kč
 • 5 TRANSFORMAČNÍCH MEDITACÍ
  v hodnotě 5 000 Kč
 • RANNÍ A VEČERNÍ MEDITACE
  v hodnotě 1 000 Kč
 • 100+ PRACOVNÍCH LISTŮ
  v hodnotě 5 000 Kč
 • ÚVODNÍ ZOOM KONZULTACE
  s Markétou dos Santos Gomes (30 minut) + 30 minut dle potřeby během procesu kurzu
 • BONUSOVÉ NAHRÁVKY
 • ONLINE PROGRAM TAJEMSTVÍ PORTÁLŮ
  (limitovaná nabídka) v hodnotě 5 999 Kč

Inner Balance

CENA ZAHRNUJE TAKÉ VLASTNÍ
HRV TECHNOLOGII
INNER BALANCE
OD HEARTMATH INSTITUTU
V HODNOTĚ 6100 Kč !

Proč se učit pracovat se svými emocemi a umět vědomě přepínat
do vysokých vibrací? 

Ve vysokých vibracích získáte absolutní kontrolu nad veškerými záležitostmi a stresovými situacemi, které na Vás působí vědomě i podvědomě během celého dne. Skrze vysoké vibrační nastavení vysíláte měřitelné frekvence srdce -
elektromagnetického pole kolem Vašeho těla. Skrze elektromagnetické pole se dostáváte k tvořivému, kvantovému poli, kde lze tvořit COKOLIV SI PŘEJETE VE VAŠEM ŽIVOTĚ.

Proč je tento kurz výhodný?

 • Ohromně ušetří váš čas a náklady na cesty
  = kurz nahradí dojíždění na pravidelné tréninky, které by obsahovaly minimálně 10 - dvouhodinových tréninků v hodnotě 10 x 4000 Kč bez veškerých materiálů, vzdělávacího programu, nahrávek, meditací atd.
 • Vše je detailně vysvětlené, nic se nebudete muset učit sami, stačí následovat připravený proces
  = dostanete veškeré materiály potřebné pro transformaci

Proč zvolit zrovna tento kurz?

 • Vědecky podloženo
 • Trvalé výsledky
 • Nahrávky a materiály z kurzu navždy

Musí to s Vámi rezonovat!
Co Vám říká Vaše intuice?
Jste připraveni ji poslechnout a započít absolutní změnu?

Otázky

Kdy program oficiálně začíná?

Program je zcela samostatný pro každého jednotlivce. Můžete tedy začít ihned.

Co Vás čeká po registraci?

Po registraci do programu si sjednáme termín ZOOM (WhatsApp) meetingu, kde Vám budou sděleny všechny informace
o postupu a zodpovím případné dotazy.

Jak bude program probíhat?

Program bude probíhat onilne formou. Je členěn do 47 lekcí. Obsahuje veškeré materiály a přesné návody.
Nebudete se muset nic sami učit, budete pouze následovat připravený proces, a to svým vlastním tempem.

Jak dlouho budu mít přístup k programu?

Přístup do programu budete mít 1 rok od registrace do programu. Přesto ale budou všechny nahrávky i obsah ke stažení buď v písemné formě nebo jako MP3 nahrávka a zůstávají Vám tedy navždy k dalšímu vzdělávání nebo pro zopakování.

Co když mám obavy nebo pochybnosti o programu?

Je naprosto běžné, že Vám pochybnosti, obavy anebo strach, zda je program pro Vás vhodný, mohou stát v cestě. Jedná se o projevení vědomé mysli, bránící se růstu.
Položte si otázku: Jak by se rozhodlo mé srdce? Jaká je odpověď? Ano!?
Ptejte se dále: Co mi v tom stále ještě brání? Můžete si veškeré obavy i napsat na papír a zamyslet se, zda jsou založené na pravdě. Jedná se totiž o střet energií, se kterými v kurzu budeme pracovat. 

Pokud si nejste stále ještě jistí, domluvte si 15 minutovou konzultaci zdarma s Markétou dos Santos Gomes -
na WhatsAppu +420 775 377 756 zanechte zprávu a vyčkejte na další instrukce.

Kolik času denně je potřeba věnovat tomuto programu?

Jednotlivé lekce je doporučeno procházet alespoň každý třetí den. Poté Vám program vystačí na 141 dnů.
Můžete procesem ale projít i za kratší dobu - 47 dnů. Je to čistě na Vás. Časová náročnost bez procházení jednotlivých lekcí, je alespoň 10-15 minut denně, kdy se budete věnovat pouze tréninku na Inner Balance. 

Mohu něco ztratit?

Mnoho! Například pochybnosti o sobě, strachy z minulosti, staré vzorce, frustraci, vztek, vyčerpanost, zklamání životem, omezený pohled na život a mnoho dalšího!

Dosáhnu zaručeného výsledku?

V kurzu pracujeme s Inner Balance technologií, proto lze všechny Vaše pokroky sledovat. Vždy ale záleží na Vaší odhodlanosti a vytrvalosti věnovat sobě alespoň 15 minut denně. Nemám čas, není odpověď. Pokud budete sami chtít, výsledky jsou zaručené.

Jak probíhá registrace do kurzu?

Abyste si zajistili své místo v kurzu, zaregistrujte se do programu ve vyskakovacím okně pod jakýmkoliv tlačítkem na této stránce. Po registraci se objeví stránka s dalším postupem.

„Tvořme hojnost v jakékoliv podobě pro sebe, okolí i svět společně.”

Pro koho je kurz vhodný

♥ Pro každého, kdo je ochoten se poctivě věnovat vlastnímu rozvoji alespoň 10-15 minut denně a bere transformaci vážně.

♥ Pro každého s pocitem, že je správný čas tvořit z energie.
♥ Pro všechny, kteří vnímají, že svou vnitřní proměnou mohou podpořit všechny oblasti svého života.
♥ Pro všechny, kteří chtějí uchopit sílu svého srdce a mysli.

 

ČÍM JE KURZ NÁPOMOCNÝ V RŮZNÝCH OBLASTECH ZAMĚSTNÁNÍ

 

Terapeutům přinese:
♥ Lepší interakci mezi sebou a klientem
♥ Navýší propojení a nacítění skrze vědomé udržení vysokých vibrací
♥ Zvýší energii pro lepší výsledky
♥ Sebepoznání a pochopení svého těla i duše
a další...

 

Učitelům a lektorům zlepší:
♥ Vztahy se žáky, kolegy, nadřízenými

♥ Soustředěnost v náročných situacích
♥ Sebepoznání a pochopení svého těla i duše
a další...

 

Lékařům/právníkům, kteří mají psychicky náročné zaměstnání, zlepší:
♥ Vztahy s kolegy, nadřízenými i klienty
♥ Soustředěnost v náročných situacích
♥ Sebepoznání a pochopení svého těla i duše
a další...

 

Podnikatelům přinese:
♥ Jasnost ve svých cílech a záměrech
♥ Udržení souladu ve svých krocích
♥ Soustředěnost v náročných situacích
a samozřejmě hluboké sebepoznání a pochopení svého těla i duše 

 

Jedincům v běžném zaměstnání pomůže:

♥ K uvědomění si vnitřní síly a nastartuje tvořivou stránku duše
♥ Dodá sílu a odvahu pro jakoukoliv činnost

♥ Sebepoznání a pochopení svého těla i duše
a další...

 

V OSOBNÍM ŽIVOTĚ ZLEPŠÍ VZTAHY, SOULAD V ZAMĚSTNÁNÍ/PODNIKÁNÍ, KREATIVITU, ZDRAVÍ,
DUŠEVNÍ POHODU, INTUICI a další...

 

 

CO VÁM KURZ PŘINESE

Slova Dolores Cannon:

„Nejvyšším posláním nás všech na této Zemi, je naučit se manipulovat energií.
Naučit se z ní tvořit, abychom mohli pokročit do vyšších sfér.

Fakta

Vzorce srdečního rytmu jsou odrazem našeho vnitřního stavu. 

Skrze HeartMath se dostáváme do rovnováhy, učíme se rozeznávat své pocity,
nalézáme lásku k sobě a podporujeme pozitivní emoce s trvalými výsledky.

Představení HeartMath

HeartMath Institute  již více než 25 let zkoumá spojení srdce a mozku a učí, jak srdce ovlivňuje naše vnímání, emoce, intuici a zdraví.

HeartMath vám pomůže využít sílu a inteligenci vašeho srdce - intuici vašeho srdce - která vás probudí
k té nejlepší verzi sebe sama.

Výzkum HeartMath Institute ukazuje, že vzorce srdeční činnosti mají účinky na vaše myšlenky
i chování.

Fakta:
♥ Výzkum HeartMath trvá více než 25 let.
♥ HeartMath technologie využívá více než
 10.000 zdravotních profesionálů po celém světě
(v nemocnicích, školách a různých organizacích)
♥ Studie HeartMath prokazují zlepšení duševní a emocionální pohody během pouhých 6-9 týdnů.

Technologie Inner Balance

Pro kurz jsem vybrala technologii Inner Balance™ Trainer, která poskytuje jednoduché techniky, skrze které se naučíte zvládat stres, revitalizovat svou energii, obnovit duševní a emocionální rovnováhu a odolnost. 
Inner Balance™ Trainer zobrazuje v reálném obraze váš srdeční rytmus, který je měřen pomocí variability srdeční frekvence (HRV). Díky HRV biofeedbacku získáte přehled o tom, jak emoční stavy ovlivňují váš nervový systém. Zobrazí, jak kvalitně komunikuje vaše srdce s mozkem, což ovlivňuje to, jak se cítíte, váš výkon i odolnost. Technologie HeartMath jsou trenérem vnitřní rovnováhy zvané KOHERENCE HRV, která pozvedne vibraci emoční vyrovnanosti a zvýší schopnost uvažování.
Výzkum HeartMath prokázal, že několik minut každodenního cvičení snižuje a předchází mnoha negativním účinkům stresu jako je roztěkanost, pocit přetížení, emoční nerovnováha, únava, vyčerpání, poruchy spánku, úzkost a syndrom vyhoření. HeartMath Institute poskytuje také celou řadu kurzů, tréninkových programů a cvičení.

„Srdce je nejmocnějším prostředkem
v rozvoji vědomí."

Techniky HeartMath v kurzu jsou propojeny s našimi hloubkově - meditačními, hypnotickými technikami na základě dlouholetých zkušeností ve spolupráci s klienty skrze regresní, spirituální techniky
(QHHT, BQH, Kvantové terapie a další), v souvislosti s dlouhodobým výzkumem HRV a EEG biofeedbacku.

Kurzem vás provede

Markéta
dos Santos Gomes

- certifikovaná terapeutka QHHT, BQH, regresní terapie, hypnózy, kvantových technik, EEG a HRV biofeedbacku

Certifikace

Mějte na vědomí

Kurz TRANSFORMACE K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ není magie nebo něco, čím změníte svůj život za jeden den.
Jedná se principy, ve kterých platí zákon vesmíru, že každá transformace vyžaduje svůj čas a energii.
Také vytrvalost a překonání sebe samých na sobě pracovat. 
Co ale lze zaručit, pokud v procesu setrváte, a budete se technikám - tedy sobě, věnovat alespoň
10 - 15 minut denně, že se ve Vašich životech začnou odehrávat menší nebo větší zázraky. Dle Vašeho vyzařování a především víry. Váš život se začne měnit v souladu s tím, co je pro Vás nejlepší.  Zpočátku se může dít, že budete chtít s procesem skoncovat, jelikož se vědomá mysl bude bránit procesu změny, ale výsledky stojí za to, pokud vytrváte!

Seberte veškerou odvahu a pojďte se do toho pustit!

 

DR. JOE DISPENZA A HEARTMATH INSTITUT

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

VĚDOMÁ TVORBA A MANIFESTACE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

KONCEPT SUPERVĚDOMÍ

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

JAK DOSÁHNOUT SUPERVĚDOMÍ

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

JAK ZŮSTAT VE SVÉ VLASTNÍ SÍLE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

MOZKOVÉ VLNY GAMMA

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ONLINE KURZ
TRANSFORMACE K ROZŠÍŘENÉMU VĚDOMÍ
JE K DISPOZICI VE 2 VERZÍCH: BASIC A PLUS

Veškerý obsah programu TRANSFORMACE K ROZŠÍŘENÉMŮ VĚDOMÍ slouží jen pro vzdělávací účely. Neslouží jako náhrada odborného lékařského poradenství,
ani jakékoliv terapie. V případě jakýchkoliv obav o své zdraví, vyhledejte odborného lékaře nebo psychologa.