Beyond Quantum Healing

BQH

Markéta dos Santos Gomes a Radka Slavíková

Co je BQH?

Beyond Quantum Healing (BQH) je inovativní technika, jež se zakládá na synergetickém propojení srdce a univerzální energie.
Tato metoda je navržena tak, aby podporovala kreativitu a umožňovala terapeutům, aby se vyhýbali striktním pravidlům, omezením a dogmatům, která jsou často spojena s tradičními formami kvantového léčení.
BQH nabízí možnost uzdravení na různých úrovních - ať už se jedná o mentální, emocionální, fyzické či duchovní aspekty jedince.

Inspirace a základy BQH

Inspiraci pro vznik BQH poskytly poznatky a průzkumy terapeutů specializujících se na regresní terapii.
Mezi klíčové postavy, které otevřely dveře k vytvoření BQH, patří Brian Weiss, Michal Newton a především Dolores Cannon. Právě jejich průkopnická práce v oblasti regrese a terapie minulých životů položila základypro rozvoj této novodobé techniky, která směřuje k rozšíření hranic našeho vnímání reality a života jako takového.

Cíle a možnosti BQH

Hlavním cílem BQH je rozšíření vnímání možností, které mohou přesahovat běžné hranice našeho chápání života.

Ať už se jedná o překonání vnitřních bloků, řešení psychických traumat nebo hledání hlubšího smyslu existence, BQH nabízí nástroje a techniky, které mohou
v těchto procesech pomoci.

Zakladatelkou metody Beyond Quantum Healing je Cancace Craw-Goldman, která s vizí rozšíření možností tradičního kvantového léčení a překročení jeho hranic stála u zrodu této jedinečné techniky. BQH tak otevírá dveře do nových dimenzí uzdravení a poskytuje nástroje pro hlubokou transformaci na všech úrovních bytí.

Cancace Craw-Goldman

Candace Craw-Goldman se zabývá uměním uzdravovaní od roku 2000. Studovala nespočetnou řadu modalit léčení a uzdravovaní skrze metody zaměřené na vědomí, regresní terapie, kvantové techniky a mnoho dalších po celém světě. V letech 2008 – 2014 úzce spolupracovala s Dolores Cannon, které pomáhala na kurzech, seminářích a workshopech. Candace poté založila komunitu Quantum Healing – Kvantové léčení. Její metoda je prováděna jak osobně, tak on-line po celém světě. Jsou do ní zahrnuty duchovní techniky a praktiky uzdravení mysli skrze energii. BQH se řadí mezi spirituální regresní modality, které přináší hluboké uvědomění ve všem oblastech života.

Je nám velikou ctí být prvními, kdo přínáší do České Republiky jedinečnou metodu BQH - Beyond Quantum Healing

ve spoluprácí s Candace Craw-Goldman

Candace Craw - Goldman a Markéta dos Santos Gomes

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co vše BQH zahrnuje

 • Práci s vědomou a podvědomou částí mysli v propojení s Vyšším vědomím
 • Návraty do minulých životů / postupy regresní terapie
 • Současný život - práce s vnitřním dítětem, prožitky z dětství a dospívání
 • Napojení na Vyšší Já / Vyšší vědomí
 • Otevření cesty nové budoucnosti
 • Kontakt s průvodci / Strážnými anděli či E.T. / Mimozemská spojení

Co lze skrze BQH řešit

 • Psychickou rovinu: strachy, zlost, deprese, úzkosti, emoce...
 • Fyzickou rovinu: příčiny zdravotních záležitostí a postupy pro jejich řešení
 • Rodina, rodové linie, karmické záležitosti /vazby, odpuštění
 • Partnerské / manželské vztahy, lásku...
 • Pracovní oblast: kariéra, hojnost...
 • Životní poslání / směr / smysl současného Bytí
 • Záhady, nevysvětlitelné prožitky, sny, symbolika...
 • a další...

Co je cílem sezení?

 • Pocit štěstí, radosti, klidu, sounáležitosti...
 • Nalezení příčin zdravotních záležitostí a následný postup pro zlepšení či uzdravení
 • Vysvětlení opakujících se prožitků či pocitů stagnace a nalezení postupů pro jejich řešení
 • Hluboká relaxace, uvolnění a zanechání zátěží minulosti
 • Aktivace skrytých, ale přirozených schopností
 • Kontakt s průvodci / Strážnými anděli či E.T. / Mimozemská spojení
 • Mocné propojení s Vyšším Já, pochopení smyslu Bytí

„Je to jako proud síly, který nepřetržitě nabízí svou podporu a otevírá dveře k nekonečným možnostem.
Jako symfonie, kde každý hlas přispívá k bohatosti celku a vytváří nádherný harmonický celek.
A právě tato energie, která se rozproudí prostřednictvím propojení sil, nám umožňuje dosahovat věcí, které bychom sami nikdy nedosáhli.
Je to jako povzbuzující závan větru pod křídly, který nás posouvá k novým horizontům a inspiruje nás k dalším pokrokům."

„Až si uvědomíte, jak je vše dokonalé, zakloníte hlavu a zasmějete se na oblohu.“

(Buddha)

JAK SE NA SEZENÍ PŘIPRAVIT

 • ODPOČINEK
  V den sezení jít na procházku, meditovat... Jednoduše uklidnit svou mysl.
 • ZÁMĚR
  Určit si záměr svého sezení. V 1-3 větách si napsat svůj záměr sezení.
 • NALADĚNÍ
  Naladit se. Aktivovat vizualizaci skrze nějaký příjemný prožitek ze svého života.
 • VODA
  Vypít dostatek čisté vody, jelikož voda spouští proces očisty našeho těla, duše i ducha.
 • OČEKÁVÁNÍ
  Nechat odejít všechna očekávání. Každé sezení je naprosto individuální a improvizované.
 • OTÁZKY
  Připravit si otázky, kterými se budeme v den sezení zabývat.